MIĘDZYNARODOWE MIASTECZKO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W ROGOŹNIKU

ROGOŹNIK
OFERTA
WARSZTATY
ZGŁOSZENIE
GALERIA
DOJAZD
LINKI
RÓŻNE
KONTAKT


Spotkanie z Mikołajami w Krakowie

WARSZTATY EKOLOGICZNE MMEE ROGOŹNIK W KRAKOWIE
  - SPOTKANIE Z KRAKOWSKIMI MIKOŁAJAMI -
GRUPA
ZE SZKOŁY SPECJALNEJ NR 9 W KATOWICACH

Krótkie podsumowanie działalności naszego Stowarzyszenia i
Międzynarodowego Misteczka Edukacji Ekologicznej na łamach lokalnej gazetki.


Naciśnij 
.

o

WARSZTATY W ROGOŹNIKU I SŁAWKOWIE !!!


W związku z poszerzeniem oferty Stowarzyszenia,  zainteresowaniem ze strony szkół
i innych placówek, otrzymaniem dotacji
na kolejny rok rozpoczynamy
od 2009r warsztaty w oparciu o drugą bazę noclegowo-żywieniową

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie na przedpolu
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 cennik warsztatów w Sławkowie i Rogoźniku
Strona SSM w Sławkowie - http://www.schronisko.com.pl/
Ze względu na duże zainteresowanie tą bazą przez inne grupy i naszą  promocyjną
ofertą na ten rok szkolny w odniesieniu do Sławkowa jak również ograniczoną ilością miejsc prosimy o jak najszybsze zgłoszenia, szczególnie na okres maj-czerwiec.

w


22 listopada br odbyła się w MMEE w Rogoźniku
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
dla 16 nauczycieli przedszkoli w Sosnowcu.
W trakcie spotkania odbęda się również terenowe
 warsztaty ekologiczne dla nauczycieli.


1

Mikołajki w Miasteczku - grudzień 2008r

W okresie 1 - 10 grudnia organizujemy dla Przedszkolaków i uczniów Szkół Podstawowych
tzw
Mikołajki - tj zajęcia ekologiczne 1-dniowe, których program zamieszczamy poniżej:

10.00 Przyjazd grupy do Rogoźnika, przywitanie dzieci i podział na grupy ćwiczeniowe
10.15 Zajęcia ekologiczne na terenie Parku i lasu Buczyna – pt „Śladem leśnych tropów –
W poszukiwaniu Św Mikołaja” prowadzone przez instruktorów Miasteczka.
11.45 Przerwa na posiłek/obiad – restauracja Amfiteatr
12.15 Spotkanie ze Św Mikołajem – rozdanie prezentów
12.45 Zabawa mikołajkowa przy muzyce – Sala dyskotekowa CKSiR
13.30 Zakończenie zajęć, powrót do Przedszkola/Szkoły

1

Prosimy o przekazanie własnych sugestii celem zaktualizowania programu
 i ewentualnych zmian. Koszt warsztatów wynosi 8 zł od uczestnika.
Zgłoszenie pod tel 505224031 lub mailowo: mapak@wp.pl
Zapraszamy !!!Warsztaty Polsko-Ukraińskie w Rogoźniku 21-25.10.08r
1

 W dniach od 21 do 25 października 2008r, Gimnazjum nr 1 w Chorzowie gościło grupę uczniów
 z ukraińskiego Tarnopola. Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy ze szkołami z miasta
 partnerskiego Chorzowa oraz wspólne uczestniczenie w warsztatach ekologicznych w Rogoźniku.  Założeniem polsko-ukraińskich warsztatów było poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów,  uświadamianie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na  środowisko oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne Europy.  Goście z Tarnopola zostali serdecznie przyjęci w domach chorzowskiej młodzieży, a następnie  udali się na 4-dniowe warsztaty do Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w  Rogoźniku. W trakcie zajęć uczniowie przeprowadzili badania klasy czystości wody w źródle    
 krasowym oraz mieli okazję poznać przyrodę nieożywioną w kamieniołomie rogoźnickim. Ważnym  punktem spotkania było również poznanie wartości przyrodniczo – kulturowych rezerwatu  przyrody „Segiet” i stanowiska dokumentacyjnego „Blachówka”. Był czas również na wspólną  zabawę i integrację przy ognisku, podczas wieczoru piosenek, czy też w trakcie podchodów  ekologicznych. Wizyta zaowocowała nawiązaniem nowych przyjaźni wśród polsko-ukraińskiej    młodzieży, które mamy nadzieję, będą podtrzymywane poprzez dalszą współpracę.

relacja


Miło nam poinformować, że w październiku 2008 zostaliśmy laureatem konkursu
"EKO AKTYWNI" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który skierowany był do organizacji pozarządowych prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki dzieci w województwie śląskim. Otrzymaliśmy również z tego tytułu nagrodę pienieżną.
 15 lat WFOŚiGW

Krótkie podsumowanie warsztatów ekologicznych w MMEE w Rogoźniku
w roku szkolnym 2007/2008  -
w naszym ośrodku w warsztatach ekologicznych 1, 2 i 3 dniowych wzięło udział
5391 uczestników z 142 grup ze szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych czyli znacznie więcej niż w roku poprzednim.

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza jednodniowe wycieczki po
Wyżynie Śląskiej np . do Rezerwatu Przyrody "Segiet" koło Tarnowskich Gór.

Dominowały grupy z:
Katowice, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Dabrowy Górniczej, Mysłowic i Pyskowic.
W kolejnym roku szkolnym tj 2008/2009r w oparciu o nową bazę dydaktyczna -
Amfiteatr Park
planujemy rozszerzyć naszą działalność  organizując oprócz warsztatów
również i konkursy, imprezy muzyczne itp skierowane głównie dla dzieci, młodzieży
 i nauczycieli ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego.

WARSZTATY EKOLOGICZNE W MMEE W ROGOŹNIKU
w okresie roku szkolnego 2007/2008r
  ( 15.09.2007 – 15.07.2008 )
Lp. Placówka ośw-wych.  Termin     Ilość uczniów    Ilość opiekunów    Ogółem
1    Szkoła Specjalna 2 Chorzów    12.09.07    38    10    48
2    Szkoła Specjalna 42 Zabrze I gr    13.09.07    20    4    24
3    Przedszkole 1 Rogoźnik    14.09.07    50    2    52
4    Szkoła Podstawowa 1 Czechowice-Dziedzice    15.09.07    163    8    171
5    Zespół Szkolno-Wychowawczy 1 Sosnowiec    17.09.07    14    2    16
6    Szkoła Specjalna 42 Zabrze II gr    18.09.07    42    6    48
7    Szkoła Specjalna 42 Zabrze III gr    19.09.07    75    6    81
8    Gimnazjum 1 Sośnicowice    20-22.09.07    20    2    22
9    Szkoła Podstawowa 1 Bobrowniki    25.09.07    19    2    21
10    Gimnazjum 1 Bieruń    26-28.09.07    27    2    29
11    Szkoła Specjalna 38 Zabrze gr I    01.10.07    32    6    38
12    Przedszkole 61 Katowice    02.10.07    46    6    52
13    Przedszkole 33 Zabrze    03.10.07    67    10    77
14    Szkoła Specjalna 2 Sosnowiec    04.10.07    38    11    49
15    Przedszkole 45 Katowice    05.10.07    33    4    37
16    Szkoła Specjalna 9 Katowice    06.10.07    15    2    17
17    Szkoła Specjalna 2 Sosnowiec    08.10.07    36    9    45
18    Gimnazjum 10 Rybnik gr I    09.10.07    41    3    44
19    Szkoła Podstawowa 1 Dobieszowice gr I    09.10.07    7    2    19
20    Gimnazjum 10 Rybnik gr I    10.10.07    44    3    47
21    Przedszkole 25 Zabrze    10.10.07    46    4    50
22    Szkoła Podstawowa 1 Bobrowniki    11.10.07    23    2    25
23    Gimnazjum 10 Rybnik gr III    11.10.07    70    4    74
24    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gołuchowice12.10.07    15    3    18
25    Przedszkole 48 Bytom    15.10.07    35    6    41
26    Gimnazjum Radzionków gr I    16.10.07    40    2    42
27    Przedszkole 14 Dąbrowa Górnicza    17.10.07    33    8    41
28    Gimnazjum Radzionków gr II    18.10.07    43    2    45
29    Szkoła Specjalna 38 Zabrze gr II    22.10.07    24    6    30
30    Gimnazjum Radzionków gr III    23.10.07    39    2    41
31    Przedszkole 11 Zabrze    24.10.07    39    3    42
32    Szkoła Podstawowa 6 Będzin    25.10.07    24    2    26
33    Szkoła Specjalna 1 Sosnowiec    26.10.07    20    4    24
34    Szkoła Podstawowa 3 Świętochłowice    29.10.07    20    2    22
35    Szkoła Podstawowa 1 Dobieszowice gr II    30.10.07    7    2    19
36    Przedszkole 6 Tychy    06.11.07    35    5    40
37    Szkoła Podstawowa 10 Katowice gr I    07.11.07    51    4    55
38    Szkoła Podstawowa 10 Katowice gr II    08.11.07    87    4    91
39    Szkoła Specjalna 9 Katowice gr I    10.11.07    13    2    15
40    Szkoła Podstawowa 37 Katowice gr I    12.11.07    59    4    63
41    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry    13.11.07    42    3    45
42    Szkoła Podstawowa 37 Katowice gr II    13.11.07    115    3    118
43    Przedszkole 45 Katowice    14.11.07    31    4    35
44    Szkoła Podstawowa 12 Katowice gr I    20.11.07    74    2    76
45    Szkoła Podstawowa 37 Katowice gr III    21.11.07    63    4    67
46    Szkoła Podstawowa 12 Katowice gr II    22.11.07    66    4    70
47    Szkoła Podstawowa 12 Katowice gr III    26.11.07    60    4    64
48    Szkoła Podstawowa 12 Katowice gr IV    27.11.07    40    2    42
49    Gimnazjum 3 Czeladź    29.11.07    15    1    16
50    Szkoła Podstawowa 36 Katowice gr I    03.12.07    41    2    43
51    Szkoła Podstawowa 36 Katowice gr II    04.12.07    54    3    57
52    Miejski Zespół Pomocy Społecznej Czeladź    05.12.07    19    1    20
53    Dom Dziecka Sarnów    07.12.07    14    1    15
54    Szkoła Specjalna 9 Katowice gr II    08.12.07    15    2    17
55    Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Będzin    10.12.07    17    1    18
56    Szkoła Podstawowa 36 Katowice gr III    11.12.07    46    2    48
57    Szkoła Podstawowa 36 Katowice gr IV    12.12.07    64    4    68
58    Szkoła Podstawowa 31 Katowice gr I    18.12.07    62    4    66
59    Szkoła Podstawowa 31 Katowice gr II    19.12.07    68    4    72
60    Szkoła Podstawowa 5 Mysłowice gr I    03.01.08    33    3    36
61    Szkoła Podstawowa 5 Mysłowice gr II    07.01.08    35    3    38
62    Szkoła Podstawowa 17 Mysłowice gr I    08.01.08    51    3    54
63    Szkoła Podstawowa 17 Mysłowice gr II    09.01.08    50    4    54
64    Szkoła Podstawowa 17 Mysłowice gr III    10.01.08    51    1    52
65    Szkoła Specjalna 9 Katowice gr III    18.01.08    10    1    11
66    Szkoła Specjalna 9 Katowice gr IV    24.01.08    13    1    14
67    Szkoła Podstawowa 5 Mysłowice gr I    29.01.08    69    3    72
68    Szkoła Podstawowa 5 Mysłowice gr II    30.01.08    59    3    62
69    Szkoła Podstawowa 5 Mysłowice gr III    31.01.08    69    3    72
70    Szkoła Specjalna Pyskowice gr I    04.02.08    22    1    23
71    Szkoła Specjalna Pyskowice gr II    08.02.08    16    2    18
72    Szkoła Podstawowa 13 Mysłowice gr I    11.02.08    23    2    25
73    Szkoła Podstawowa 13 Mysłowice gr II    12.02.08    11    1    12
74    Szkoła Podstawowa 13 Mysłowice gr III    13.02.08    27    2    29
75    Szkoła Podstawowa 13 Mysłowice gr IV    14.02.08    27    2    29
76    Szkoła Podstawowa 19 Sosnowiec gr I    18.02.08    19    1    20
77    Szkoła Podstawowa 19 Sosnowiec gr II    19.02.08    16    1    17
78    Szkoła Podstawowa 19 Sosnowiec gr III    20.02.08    31    2    33
79    Szkoła Podstawowa 19 Sosnowiec gr IV    21.02.08    32    2    34
80    Szkoła Podstawowa 13 Mysłowice gr V    25.02.08    12    1    13
81    Szkoła Specjalna Czeladź gr I    26.02.08    14    1    15
82    Szkoła Specjalna Zawodowa 6 Katowice gr I    28.02.08    12    5    17
83    Szkoła Specjalna Zawodowa 6 Katowice gr II    29.02.08    14    2    16
84    Szkoła Specjalna Pyskowice gr III    03.03.08    15    1    16
85    Świetlica Środowiskowa P.-W. Bytom gr I    06.03.08    15    2    17
86    Szkoła Specjalna Pyskowice gr IV    07.03.08    12    2    14
87    Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gliwice    10.03.08    13    2    15
88    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dąbrowa G. gr I    11.03.08    13    2    15
89    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dąbrowa G. gr II    12.03.08    12    2    14
90    Świetlica Środowiskowa P.-W. Bytom gr II    13.03.08    15    2    17
91    Szkoła Specjalna Zawodowa 6 Katowice gr III    14.03.08    11    1    12
92    Szkoła Specjalna Czeladź gr II    18.03.08    11    2    13
93    Szkoła Ogólnokształcąca Specjalna Gliwice gr I    19.03.08    12    2    14
94    Szkoła Ogólnokształcąca Specjalna Gliwice gr II    26.03.08    10    2    12
95    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Gliwice    27.03.08    11    3    14
96    Gimnazjum Radzionków    28.03.08    45    2    47
97    Szkoła Specjalna 9 Katowice gr V    29.03.08    10    3    13
98    Szkoła Podstawowa w Tapkowicach gr I    31.03.08    51    2    53
99    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dąbrowa G. gr III    31.03.08    11    3    14
100    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dąbrowa Górnicza    01.04.08    11    3    14
101    Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 Katowice gr I    02.04.08    11    4    15
102    Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 Katowice gr II    03.04.08    12    1    13
103    Szkoła Specjalna nr 1 Sosnowiec    07.04.08    20    3    23
104    CKP Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna Zawiercie    08.04.08    10    3    13
105    Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych 7 Gliwice g I    09.04.08    15    1    16
106    Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych 7 Gliwice g II    10.04.08    15    2    17
107    Gimnazjum 11 Tychy    14-16.04.08    30    2    32
108    Przedszkole 48 Bytom    15.04.08    41    8    49
109    Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 Katowice    17.04.08    40    2    42
110    Szkoła Podstawowa Paczyna    18.04.08    42    3    44
111    Szkoła Podstawowa Tąpkowice gr II    21.04.08    27    2    29
112    III Liceum Ogólnokształcące Dąbrowa Górnicza    23.04.08    76    3    79
113    Szkoła Specjalna 1 Sosnowiec    24.04.08    45    4    49
114    Przedszkole 51 Sosnowiec    25.04.08    57    9    66
115    V Liceum Ogólnokształcące Dąbrowa Górnicza    28-29.04.08    39    4    43
116    Szkoła Podstawowa 8 Sosnowiec    29-30.02.08    22    2    24
117    Szkoła Podstawowa Świętochłowice    05-08.05.08    21    2    23
118    Szkoła Podstawowa 14 Gliwice    07.05.08    43    2    45
119    Szkoła Podstawowa 15 Jankowice    07-09.05.08    23    2    25
120    Przedszkole 16 Siemianowice Śl    09.05.08    37    5    42
121    Gimnazjum 8 Jaworzno    12.05.08    45    3    48
122    Szkoła Podstawowa Myszków    12-14.05.08    30    2    32
123    Przedszkole 2 Katowice    13.05.08    81    5    86
124    Szkoła Podstawowa 11 Katowice    14-16.05.08    37    3    40
125    Szkoła Podstawowa 2 Racibórz    19-20.05.08    37    3    40
126    Szkoła Specjalna 1 Sosnowiec    20.05.08    47    6    53
127    Szkoła Podstawowa 11 Katowice    19-21.05.08    35    3    38
128    Gimnazjum 3 Czechowice-Dziedzice    26-28.05.08    17    2    19
129    Szkoła Podstawowa Nędza    26-28.05.08    39    3    42
130    Gimnazjum 3 Mysłowice    27.05.08    25    2    27
131    Szkoła Podstawowa 14 Jaworzno    29.05.08    22    2    24
132    Przedszkole 16 Mysłowice    30.05.08    96    9    105
133    Przedszkole 51 Sosnowiec    03.06.08    48    6    54
134    Szkoła Podstawowa w Zabrzu -ZSS    04-06.06.08    24    2    26
135    Gimnazjum w Zabrzu -ZSS    04-06.06.08    35    2    37
136    Szkoła Podstawowa 8 w Myszkowie    05-06.06.08    22    3    25
137    Szkoła Specjalna 1 Sosnowiec    09.06.08    17    3    20
138    Szkoła Podstawowa 1 w Bukownie    9-11.06.08    35    3    38
139    Szkoła Podstawowa 15 w Mysłowicach    13.06.08    24    2    26
140    Przedszkole 1 Katowice    16.06.08    79    10    89
141    Szkoła Podstawowa w Woźnikach    16-18.06.08    35    3    38
142    Szkoła Specjalna 9 Katowice    19.06.08    15    2    17

                           Miasteczko Ekologiczne w Rogoźniku i inne ośrodki ekologiczne w Polsce